Kålfly, sommerfuglart i familien nattfly (Noctuidae). Vanlig sør for Dovre. Har ca. 4 cm vingespenn, mørkt brunmarmorerte forvinger. Den glatte, ca. 4 cm lange larven kan være grønn eller brun. Eggene legges på undersiden av kålblader i store kolonier i juni. Larvene gnager store hull langt innover i hodekål og blomkål i juli og august og griser til med store mengder ekskrementer. Det er utarbeidet et varslingssystem for tidspunkt for angrep basert på observasjoner av egg på kålplantene. Det er viktig at sprøyting utføres til rett tid før larvene skjuler seg inne i kålhodet og ikke lenger kan treffes av sprøytevæsken.