Kålbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. 2 mm lang bladlus dekket av et gråhvitt vokslag, korte ryggrør. Den lever på planter i korsblomstfamilien. Finnes over hele landet; lokale, sterke angrep på kål og kålrot forekommer på Sør- og Østlandet. Utover ettersommeren kan det bli tallrike kolonier, og saftsugingen fører til at bladene får gulhvite til fiolette bukler, og den sterke utskillelsen av ekskrementer (honningdugg) griser til plantedelene. Arten kan overføre virussykdommene blomkålmosaikk og betemosaikk. Den overvintrer som egg på kålstokker og bladavfall.