Justifikasjon er en bekreftelse i rettslige former.