Justeringsforhandlinger, forhandlinger om å gjennomføre endringer i plasseringen av enkelte stillinger eller grupper av stillinger innenfor gjeldende lønnsregulativ. Justeringsforhandlinger forekommer særlig i forbindelse med statens lønnsoppgjør med tjenestemennene, og tvister i forbindelse med justeringsforhandlinger kan ikke søkes løst ved hel eller delvis arbeidsnedleggelse, arbeidsstenging eller annen arbeidskamp (tjenestetvistloven av 18. juli 1958 § 29). Hver av partene kan bringe en slik tvist inn for Statens lønnsutvalg, som avgjør tvisten med bindende virkning for tariffperioden. Justeringsforhandlinger forekommer også i kommunal sektor.