Juristeri, gammelt ord for formalistisk bruk av lovregler, ensidig formalistisk begrepsfortolkning.