Juristeri, formalistisk bruk av lovregler, ensidig formalistisk begrepsfortolkning.