Jurisprudens, lovkyndighet, rettskyndighet. Begrepet stammer opprinnelig fra romerretten, men er også brukt senere. Jf. begrepsjurisprudens.