Jura, eldre betegnelse for jus. Flertallsformen ble brukt fordi rettsstudiet da omfattet både verdslig og kanonisk rett.