Månedens høyeste middeltemperatur finner man i de sentrale lavtliggende områder i Sør-Norge, med ca. 15 °C. Temperaturen avtar ut mot kysten og nordover til ca. 11 °C i Nordland og 6–8 °C i Øst-Finnmark. Se ellers Norge (klima).