Jungekniv, slirekniv med flatt, tynt blad; tradisjonelt brukt av sjøfolk.