Juli er årets varmeste måned unntatt i ytre kyststrøk fra Lista til Vesterålen hvor havets forsinkende virkning gjør august litt varmere. I de sentrale lavtliggende områder i Sør-Norge ligger middeltemperaturen på 16–18 °C. Temperaturen avtar ut mot kysten og nordover til ca. 11 °C i Lofoten og 9 °C i Øst-Finnmark. Juli er nedbørrikeste måned på indre Østlandet og indre Finnmark, samt spredte steder langs Kjølen. Se ellers Norge (klima).