Jukagirer, yukaghirer, sibirsk folk; inntil de ble fortrengt av jakuter og evenker (tunguser), holdt de til i tundraområdet nord for Verkhojansk- og Stanovojfjellene. De snakket et paleosibirsk språk, og ernærte seg av reinsdyrjakt og fiske. Jukagirene er nesten helt gått opp i den omboende russiske, tungusiske, jakutiske og tsjuktsjiske befolkningen. En liten gruppe lever ved Kolyma-elven nord for Sredne-Kolymsk. Disse kaller seg odul.