Jpeg, algoritme for komprimering av digitale bildefiler; betegner også formatet til bilder komprimert etter denne algoritmen. Jpg-formatet er standardformatet for digitale kameraer til amatørbruk, og håndteres av de fleste bildeprogrammer og nettlesere. Formatet gjengir mange millioner farger. Komprimeringsgraden kan varieres avhengig av kravet til gjengivelsens kvalitet.