Brabants og Limburgs privilegiebrev 1356. Det ble stadfestet av alle hertuger og habsburgske keisere i over fire hundre år, og da Josef 2 ville oppheve privilegiene 1789, utløste det en reisning mot østerrikerne. Navnet kommer av at hver ny fyrste pleide å holde et festlig inntog i byene.