Jota, navn på den greske bokstav ι. Også brukt om en betydningsløs bokstav eller en helt betydningsløs detalj, særlig i uttrykket «ikke en jota» (etter Matt 5,18), nå oversatt: den minste bokstav.