Jordvoks, ozokeritt, en naturlig blanding av faste hydrokarboner, vokslignende med gulaktig, grønnlig eller brunlig til svart farge og aromatisk lukt. Variabelt smeltepunkt, 55–110 °C. Finnes flere steder sammen med kull og bitumen og i forbindelse med petroleumsforekomster. Ved rensing og bleking utvinnes et hvitt produkt (ceresin), som bl.a. anvendes til fremstilling av lys og til lærimpregnering.