Jordsmonnkart, spesialutgave av økonomisk kartverk med opplysninger om jordkvalitet, klima og driftsforhold for dyrket og dyrkbar jord. Dataene blir lagt inn i en jorddatabank. Se jordregister.