Yrkesutøver med femårig utdanning i arealplanlegging, jordskifte og eiendomsfag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og ved Høgskulen på Vestlandet. Arbeider blant annet med arealplanlegging i kommuner og offentlige etater, med kjøp og salg av eiendommer i det private og det offentlige, og i jordskifteretten.