Gryllotalpidae, gresshoppefamilie. Ca. 50 arter er kjent i verden. Alle er tilpasset et underjordisk levevis. Forbrystet er kraftig og forbeina omdannet til store, skovleliknende gravebein. De har ikke hoppeevne, men kan løpe hurtig oppå bakken. Noen er flyvedyktige, men andre er vingeløse. Bare én art, den 35 - 50 mm lange Gryllotalpa gryllotalpa, er sporadisk påtruffet i Norge, men alltid innført. Den opptrer imidlertid naturlig sørover fra Sør-Sverige og Danmark. Foretrukket levested er fuktige enger, men den er også kjent fra drivhus og dyrket mark. Plantene kan skades ved rotgnaging. Insekter og mark inngår i dietten.