Jordolje, råolje, olje, brennbar væske som kan forekomme naturlig i undergrunnen og er sammensatt av mange forskjellige faste, flytende og gassformige forbindelser, særlig av hydrogen og karbon (hydrokarboner). Se petroleum.