Jordlus, insektorden. Den første arten ble oppdaget i 1913, og i dag kjennes 22 arter. Alle hører til samme slekt, Zoratypus,og lever i tropiske områder i Asia, Afrika og Amerika. Kroppslengden er under 3 mm. De har ufullstendig forvandling og viser visse indre og ytre likhetstrekk med støvlus, kakerlakker og termitter. Munndelene er bitende. Et merkelig trekk er at alle artene opptrer i to former. Den vanligste er lys, mangler vinger, fasett- og punktøyne, mens den andre er mørk med vinger, fasett- og punktøyne. Begge formene er forplantningsdyktige. Jordlusene er sosiale, og treffes i grupper på steder med høy luftfuktighet som under bark, i råtnende trevirke eller hulrom i jorden.