jordforurensning

Artikkelstart

Jordforurensning, grunnforurensning, forurensning av jord og løsmasser med tilhørende grunnvannsforekomster. Forurensningen kan være miljøgifter som tungmetaller, forskjellige petroleumsprodukter, radioaktive stoffer og plantevernmidler. Stoffene trenger inn i grunnen fra jordoverflaten eller fra tanker og rør, i forbindelse med bl.a. industrivirksomhet, gruvedrift, fyllplasser og deponier. Også forurensede løsmasser i vann (fjordsedimenter, elvesedimenter med mer) kan omfattes av begrepet grunnforurensning.

Faktaboks

Også kjent som

grunnforurensing, miljøgifter i grunnen

Konsekvenser

Forurensningen kan føre til helsefare ved direkte kontakt med løsmassene, og til spredning av giftstoffer gjennom grunnvannet eller gjennom stoffutveksling mellom sedimenter og vann ved for eksempel havneutbygginger. I senere tid er man blitt særlig oppmerksom på PCB (polyklorerte bifenyler) som har vært brukt i en rekke produkter som isolerglassruter, kondensatorer og maling og som kan samle seg som en alvorlig forurensning i jord, sedimentære avleiringer og sjøbunnen. Stoffet ble fra 1980 av betraktet som en miljøgift og forbudt.

Tiltak

I Norge arbeider Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) med kartlegging av forurenset grunn og tiltak i forbindelse med grunn- og jordforurensning. Målsettingen er å redusere ytterligere forurensning, å redusere faren for spredning av eksisterende forurensning, og å redusere helsefaren for folk og dyr.

Tiltak i forbindelse med eksisterende forurensning kan omfatte jordrensing lokalt eller i spesielle anlegg, tildekking og isolering på stedet eller oppgraving og ny deponering under kontrollerte betingelser. Flere havneområder blitt renere gjennom tiltakspakker, gjerne i samarbeid mellom kommune og statlige finansieringer (for eksempel Renere havn i Trondheim). Restriksjoner på bruk av arealer med forurenset grunn kan være nødvendig for å unngå skadevirkninger, et eksempel vil være forbud mot etablering av barnehager på gamle industritomter.

Les mer i Store norske leksikon

Ekterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg