Jordbue, tidligere brukt murt buehvelv med utbuling nedover, anbrakt mellom grunnmurer eller pilarer for å fordele trykket fra byggverket utover underlaget.