jordbrukstelling

Jordbrukstelling, registrering av driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal; for hagebruk og husdyrbruk også mindre enheter, eventuelt definert ved antall dyr, frukttrær el.l.; utføres av Statistisk sentralbyrå. Tellingene gir oppgaver over jordarealet og bruken av det, eierforhold, avlinger, buskap og avdrått, investeringer, bygninger, maskiner, videre over eiers/brukers alder, utdannelse og eventuelt tilleggsyrke m.m. Fullstendige jordbrukstellinger blir i Norge holdt med 10 års mellomrom. I årene mellom foretas representative utvalgstellinger.

Den første jordbrukstelling ble holdt 1835 sammen med folketellingen. I alt ble det holdt 7 slike kombinerte tellinger. Fra 1907 er det holdt selvstendige jordbrukstellinger, og emnevalget er jevnlig blitt utvidet. Av hensyn til matforsyningen ble spesielle jordbrukstellinger holdt i krigsårene 1914–18 og 1940–45. I 1989 ble jordbrukstelling og skogbrukstelling kombinert i en landbrukstelling.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg