Jordborer, gnagerart i familien sandgravere. Kroppen er kompakt og sylindrisk, med korte føtter og kort hale. Jordboreren er tilpasset et gravende levesett i ganger under bakken. Den bruker de store, meiselformede fortennene til å grave med. Kroppslengden er inntil 18 cm for hunner og 23 cm for hanner, vekta inntil 255 g. Pelsen er kort og tett, brun over ryggen og svart oppå hodet med noen kvite flekker. Den lever i sandjord i skog, buskland (fynbos) og på savanne. Føden er grønne planter, inkludert gras. Det hender at den blir sett oppå bakken. Forekommer i den sørlige del av Sør-Afrika.