Jordbærsnutebille, billeart i familien snutebiller. Alvorlig skadedyr i jordbær i Sør-Norge. De voksne billene er svartgrå, 2–4 mm lange og har hodet trukket ut i en lang snute. De overvintrer under vissent plantemateriale i åkeren. Før blomstring legges egg i blomsterknoppene og deretter bites blomsterstilken av. Larvene utvikler seg i knoppene. En hunn kan legge opp til 250 egg.