Jordbærbladbille, billeart i familien bladbiller. Kroppen er okerbrun og 3–4 mm lang. Den er meget vanlig over hele landet og lever, på tross av navnet, hovedsakelig på mjødurt.