Jomfrutrane, fugleart i familien traner. Atskillig mindre enn vanlig trane og grå, hvit og svart som den, men uten rød hodeflekk. Den svarte strupen og fremhalsen har sterkt forlengede fjær som et «brystskjegg». Hekker ved Svartehavet og i Sentral-Asia, overvintrer i India og Afrika. Observert flere ganger her i landet, men de fleste funnene gjelder trolig rømte fangenskapsfugler. Ett funn (Finnmark 1966) anses å være spontant. Bare én art til finnes av samme slekt, den gråblåhvite blåtranen i Sør-Afrika.