Jomfrubur, litterært uttrykk for den delen av loftet som om sommeren ble brukt til soverom på gårdene i gamle dager. Det var ofte de ugifte jentene som sov der.