Rund treblokk med tre hull i stedet for skiver, ble tidligere brukt til å stramme opp vantene (og tidligere enkelte stag) med. En jomfru ble bendt inn i vantets nedre ende, vantjomfru. I røstet (evt. merset el. salingen) ble røstjomfruene festet, og vantene ble satt opp ved at sytau eller taljerep løp gjennom jomfruens huller og halt tott til vantet var riktig strammet. Jomfru er nå oftest erstattet med strekkfisk.