Johka, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: elv.