Jodoform, trijodmetan, CHI3, tidligere brukt middel til sårdesinfisering. Består vanligvis av små, gule glinsende krystaller med en gjennomtrengende, særpreget lukt, smeltepunkt 119–120 °C. Uløselig i vann, men lett løselig i eter og varm etanol. Den gjennomtrengende lukten og en viss fare for forgiftning har ført til at det er blitt erstattet med andre preparater. Jodoform kan fremstilles f.eks. ved innvirkning av jod og baser på etanol eller aceton. Dannelsen av jodoform ved denne type av reaksjoner har også en viss betydning i analytisk kjemi.