Jevndøgnsstorm, flere hundre år gammel betegnelse nyttet av sjøfolk på begge sider av nordlige Atlanterhavet. Kan ha forbindelse med at de tropiske orkanene gjerne opptrer med størst hyppighet i måneden for høstjevndøgn, dvs. i september på nordhalvkulen. Kan også ha forbindelse med den erfaring at høstens første velutviklede lavtrykksområder på høye breddegrader gjerne opptrer i siste del av september på nordhalvkulen, i siste del av mars på sørhalvkulen.