Jevnaldringsgruppe, pedagogisk begrep for den påvirkningsfaktor i barnets sosialisering som andre barn i miljøet utenfor familien innebærer. Jevnaldringsgruppens innflytelse på barnet kan være sammenfallende med, utfyllende til eller i motsetning til familiens innflytelse. Gruppens betydning øker markert fra førskolealder frem til pubertet og ungdomsalder.