Jettestue, forhistorisk gravanlegg. Jettestue representerer en videreutvikling i forhold til dyssen, idet det fører en gang inn til gravkammeret. Kjent bl.a. fra Danmark.