Jerkin, i gammelt engelsk falkonerspråk hann av skandinavisk jaktfalk. Se falkefangst og falkejakt.