Jartest, laboratorieforsøk med kjemisk felling av vann eller avløpsvann. Benyttes for å undersøke hvordan økende dosering av et fellingskjemikalium påvirker koagulering, flokkulering og sedimenteringsforløpet i vannet.