Japanstormsvale, fugleart i familien stormsvaler. Svært lik stormsvale, men mangler dennes lyse overgump. Hekker i Øst-Asia, men noen individer er også observert i Nord-Atlanteren i senere år. To funn i Norge per 2002, begge på Jæren.