Jambus, malayisk navn på fruktene av flere Eugenia-arter, som dyrkes i tropene. E. malaccensis fra India har røde, pæreformede, rosenduftende frukter; kalles også bergeple eller jamlac. E. jambos har gule eller svakt rødlige frukter med utpreget rosenduft og kalles roseneple eller jamrose; disse spises rå eller syltet. Bærmyrt, E. uniflora, har små, røde, syrlige frukter som kalles pitanga.