Jalga, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: slette; flat, slett, treløs; jalges, slett, flat.