Jaconet, klart, glatt bomullsstoff, mer åpent enn batist, men tettere enn musselin.