Järvi er finsk og betyr sjø; vanlig ledd i stedsnavn.