Item, forkortet it., fremdeles, likeledes, enn videre; tidligere brukt i oppregninger.