istid – kvartærtidens istider i Norge

I Norge er det funnet spor etter to istider og én mellomistid (Eem), selv om det i løpet av kvartærtiden, de siste 2,5 mill. år, antagelig har vært omtrent 40 istider. De siste iskjerneboringene i Antarktis viser klare spor av åtte istider og mellomistider gjennom de siste 740 000 år. Siden landet lå så sentralt under hver nedisning må man vente at sporene etter eldre istider eller interglasialtider for en stor del ble fjernet når isbreen rykket frem. Det meste landet har av løsmasser som leire, sand og morene, er derfor avleiret under det siste, store hovedfremstøtet og tiden etter at denne isen smeltet.

Siste istid (Weichsel) her i landet omfattet flere mildere perioder (interstadialer), da breene trakk seg langt tilbake. Det er f.eks. gjort funn av dyrelevninger i en grotte i Nordland og en heller på Sunnmøre (Skjonghelleren) fra henholdsvis ca. 55 000 og 30 000 år før nåtid. Mammut og ullhåret neshorn må også ha levd her i de milde periodene, siden rester er funnet flere steder i sentrale strøk av Sør-Norge.

Størst utbredelse hadde isen for 21 000–17 000 år siden, da store deler av Skandinavia var dekket av en opptil 3000 m tykk innlandsis. Ved avsmeltningen trakk isen seg først tilbake fra kyststrøkene og fjellene. Når avsmeltningen stoppet opp eller klimaet midlertidig forverret seg, ble det dannet morener eller store sandmasser som israndavleiringer, f.eks. under yngre dryas for 10 000–11 000 år siden (raet).

For 8500 år siden var hele isdekket smeltet ned, og klimaet ble raskt betydelig varmere enn dagens. Hardangervidda ble skogkledt, og skoggrensen lå ca. 300 meter høyere enn i dag. Breene kom imidlertid tilbake i høyfjellet for mindre enn 5000 år siden og gikk betydelig frem under klimaforverringen under den lille istid, som kulminerte 1750 (Nigardsbreen, Jostedalsbreen).

Mennesket vandret trolig inn til Jæren fra nordsjølandet (tørrlagte deler av Nordsjøen) så snart isen trakk seg tilbake herfra for 14 000–15 000 år siden. En boplass fra Rennesøy ved Stavanger kan skrive seg fra 11 000 år tilbake, men det eldste sikkert daterte funn er bare 9700–9800 år gammelt. I de nordligste deler av landet kan også innvandringen ha skjedd meget tidlig fra øst.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.