De senere og meget raske klimavariasjonene i kvartærtiden har vært forsøkt forklart bl.a. ved endringer i innstrålingen fra Solen. Tre nesten-periodiske endringer i Jordens bane (eksentrisiteten) rundt solen og i Jordens rotasjonsbevegelser (skjevhet og vingling av jordaksen) gir endringer i mengden av solstråling som treffer Jorden. Disse astronomiske faktorene er nesten-periodiske (Milanković-sykler) og har vist seg godt forenlig med hva man virkelig har observert av klimaendringer på Jorden. Teorien ble etablert av den serbiske astrofysikeren Milutin Milanković i 1941.