Issel, dss. melke. Alminnelig navn vestpå og nordpå.