Isrype, tidligere navn for antarktisslirenebb, Chionis alba. Se slirenebb.