Isostrukturell, som har lik eller identisk struktur. To forskjellige kjemiske forbindelser med samme krystallstruktur er isostrukturelle. Se også isotype.