Isospori, forekomst av bare ett slag sporer og tvekjønnede prothallier (forkim) hos karsporeplanter. Eks.: kråkefot, sisselrot. Jf. heterospori.