Isopentenylpyrofosfat er en kjemisk forbindelse hvor isopren er bundet til pyrofosforsyre (difosforsyre), H4P2O7. Isopentenylpyrofosfat er utgangsstoff i biosyntesen av terpener, karotenoider og steroider og dermed i et betydelig antall naturstoffer.