Isopentenylpyrofosfat, kjemisk forbindelse hvor isopren er bundet til pyrofosforsyre (difosforsyre), H4P2O7. Utgangsstoff i biosyntesen av terpener, karotenoider og steroider og dermed i et betydelig antall naturstoffer.