Isopentan, 2-metylbutan, fargeløs, brennbar væske med kokepunkt 28 °C. Et mettet hydrokarbon med kjemisk formel (CH3)2CH–CH2–CH3. Petrokjemisk mellomprodukt som bl.a. benyttes til fremstilling av isopren.